Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

O nás

Vítám Vás na mém realitním webu

Jmenuji se Helena Záveská, původně profesí stavební projektant a postupem času jsem se našla v realitách. Moje práce je současně mým koníčkem a dělám ji ráda celým svým srdcem, práce s lidmi mě naplňuje, má totiž smysl, mým cílem je spokojený klient.

Majitelům nemovitostí se věnuji od první chvíle naší spolupráce, přistupuji k nim s úctou a jsem ráda, když společně dojdeme do nového začátku, či úspěšného cíle, a proto dělám vše pro jejich spokojenost. I přesto, že je to někdy náročné, vždy najdeme takové řešení, aby vyhovovalo všem stranám.

Po zkušenosti se dvěma značkami realitních kanceláří jsem došla k názoru, že chci jít jiným směrem a poskytovat tak kvalitnější a přesně cílené služby, chci ručit za svou práci sama, jen tak mohu s čistým svědomím zajistit vše, co si s klientem domluvím a co slíbím, což znamená, že klient dostane službu v plném rozsahu svých potřeb, aby se na mě díky dobrým zkušenostem při spolupráci a vzájemné důvěře neváhal obrátit v případě potřeby znovu, popř. aby mě neváhal doporučit svým známým.

Mou předností je serióznost, preciznost, kvalita služeb, maximální nasazení a individuální přístup pro každého. Ze své nynější nezávislé pozice mohu zaručit, že já i můj klient jsme rovnocennými partnery na všech úrovních.

Spolupracuji s advokátní kanceláří, finančními poradci, bankami, odhadci nemovitostí, znalci, veřejnou správou, nabízím bezproblémový servis pro prodej, či pronájem Vaší nemovitosti, zajistím Vám servis s právní a finanční jistotou.

V této pozici jsem našla mnoho nových přátel a tímto jim i Vám velmi děkuji za projevenou důvěru.

Nemovitosti nenabízím, to může každý, ale prodávám, což je velký rozdíl. Vyvarujte se zbytečných chyb a pojďme udělat bezpečný obchod společně a s úsměvem.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS  SE  ZPRACOVÁNÍM  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR  (General Data Protection Regulation)

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako zákon o ochraně osobních údajů), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), který nabyl účinnosti dne 25.5.2018

K JAKÝM ÚČELŮM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, PO JAKOU DOBU NÁS K TOMU ZÁKON OPRAVŇUJE?

Při kontaktu, či spolupráci s realitní kanceláří Heleny Záveské, tímto souhlasíte s dobrovolným poskytnutím osobních údajů, a to za účelem informace, uzavření smluv a plnění smluvních povinností, a to pouze v rozsahu dle potřeb realitní činnosti, či, v případě Vašeho zájmu, pro zasílání obchodních sdělení a nabídek dle Vašich požadavků.

Současně uděluji souhlas s tím, aby realitní kancelář shromažďovala, zpracovávala a poskytovala údaje třetím osobám, pro účely zajištění a vytvoření smluvní dokumentace, která je nezbytná pro plnění smluvních vztahů.

Osobní údaje bude Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat výhradně za účelem poskytování objednaných služeb a dále pak k informování a veškeré komunikaci.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i třetí osoby, účastnící se přímo na objednaných službách (banky, finanční poradci, advokátní kanceláře, notáři, státní úřady, popř. zaměstnavatel, insolvenční správci, exekutoři, aj.)

S Vaším souhlasem zpracováváme údaje, které jsou nezbytné pro veškerou realitní činnost, resp. zpracováváme a archivujeme osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete, bez nichž by nebylo možné provést sjednanou činnost.

Dále zpracováváme údaje, které sami dobrovolně zveřejníte na internetu, nebo na sociálních sítích.

Povinně údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak smluvním stranám přímo ukládá zákon.

Standardní zpracovávané osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště dle OP, datum narození, rodné číslo, povolení k pobytu pro zahraniční osoby žijící v ČR, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu, číslo OP, popř. číslo pasu, informace o nemovitosti

V mimořádných případech zpracováváme údaje o insolvencích, exekucích a nemovitostech, které jsou dotčeny právní vadou.

Máte právo na výmaz osobních údajů. V případech stanovených zákonem, nebo GDPR, máte právo na výmaz poskytnutých údajů (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz nelze neprovést).

Poučení:

Beru na vědomí, že mám právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném, či strojově čitelném formátu) a to v případě, že je nezpracovává z jiného důvodu, který mu ukládá zákonná, nebo jiná povinnost. (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz nelze neprovést).

V případě výmazu osobních údajů služba nemůže být poskytována.

Poskytnuté osobní údaje nebudou zneužity, nebo použity k marketingu, ani k jiné činnosti, ale pouze k činnosti dle příslušných smluv.

 

SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD - Vnitřní oznamovací systém (VOS)

S účinností k 1.8.2023, vešel v platnost Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který přináší novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který známe pod označením AML zákon.

Zákon se týká umožnění fyzickým osobám, občanům v soukromém i veřejném sektoru bezpečně podat oznámení o protiprávním jednání, dle směrnic EU, a to i anonymně.

Protiprávností se rozumí jednání mající znak trestného činu, či přestupku;

  • přesahujícího hranici 100 tisíc Kč
  • porušení zákona o ochraně oznamovatelů či předpisů Evropské unie ve vybraných oblastech (§ 2 odst. 1, písm. d, zákona)
  • Jednání se znaky trestného činu

Cílem je včasné odhalení protiprávního jednání.

Osoba způsobilá k přijetí dle § 11 Zák. č. 171/2023 Sb. je povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne oznámení žádosti.

a do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele.

Oznámení lze podat osobně, po předchozí domluvě termínu, či doporučeně poštou, na adrese Na Radouči 1243, 293 01 Mladá Boleslav (pouze k rukám kontaktní osoby)

či elektronicky helena.zaveska@centrum.cz, kontaktní osobou je Helena Záveská, tel. +420/ 608 759 400

Oznamovatel může oznámení také podat prostřednictvím externího systému Ministerstva spravedlnosti zde:

https://oznamovatel.justice.cz/vnitrni-oznamovaci-system-ministersva-spravedlnosti/

popř. Finančnímu analytickému úřadu zde:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/vnitrni-oznamovaci-systemy-organu

O posouzení a výsledku oznámení bude oznamovatel informován do třiceti (30) dnů od přijetí oznámení.

Osobní údaje oznamovatele jsou chráněny dle GDPR, které je uveřejněno výše.

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?